<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Pressemelding - Netsecurity satser i Norden

Netsecurity 09. mai 2022


Pressemelding

Netsecurity satser i Norden - Kjøper svensk IT-selskap

Oslo | Stockholm 9. mai 2022

Det norske IT-sikkerhetsselskapet Netsecurity etablerer et nordisk fotavtrykk gjennom oppkjøpet av det Stockholm-baserte selskapet Parera.

 Netsecurity har en ambisjon om å bli en ledende aktør i Norden innen IT-sikkerhet. Strategien skal realiseres gjennom organisk vekst og oppkjøp.

 • Parera er en perfekt match for etablering i Sverige som gir oss en plattform for videre utvikling av selskapet i Norden, sier daglig leder i Netsecurity Jan Søgaard.

Netsecurity vil i løpet av 2022 vokse til omtrent 100 ansatte og har over 600 kunder i Norden innen offentlig og privat sektor.

Markedet for IT-sikkerhetstjenester er svært stort og vokser kraftig. Cyberangrep topper listen over bekymringer for ledere globalt (Allianz Risk Barometer 2022).

Parera ble etablert i 2002 og er et rendyrket konsulentselskap med en veletablert kundebase innen IT-infrastruktur og sikkerhet. Netsecurity har brukt betydelige ressurser på å etablere Security as a service, og det er denne kompetansen som nå gjør at selskapet følte tiden var moden for å utvide til Sverige.

 • Vi har utviklet tjenester innen cybersikkerhet som enkelt kan leveres i nye markeder. Det gjør oss mer dynamiske og i stand til å håndtere kunder av ulik størrelse med veldig ulike behov, sier Søgaard.

Daglig leder i Parera Peter Gyulai ser frem til å jobbe med IT-sikkerhet i stor skala:

 • Cybertrusselen er åpenbar for de aller fleste selskaper, men det finnes få aktører som har kommet like langt i utviklingen av tjenester som Netsecurity. Vi har allerede betydelig kompetanse og kundebase innen IT-infrastruktur. IT-sikkerhetsløsningene Netsecurity tilbyr, enten det er testing av systemer, overvåkning eller hendelseshåndtering ved angrep kompletterer våre eksisterende kompetanser og gjør at vi kan være en enda mer relevant partner for våre kunder, sier Gyulai.

Kontakter 

Jan Søgaard

CEO Netsecurity

jan@netsecurity.no
Mobil: +4790108727

 

Peter Gyulai

VD, Netsecurity Sverige

Peter.Gyulai@Netsecurity.se
Mobil: +46703420440

 

  

OM NETSECURITY 

 • Netsecurity er et Nordisk cybersikkerhetsselskap etablert i 2009, eid av Agder Energi Invest og ansatte.
 • Selskapet leverer strategier, kompetanse, systemer, løsninger og tjenester som bidrar til at kundens forretningskritiske systemer er robuste nok til å kunne motstå og håndtere alle typer hendelser og angrep, slik at de kan arbeide sikkert på nett.
 • Selskapet omsetter for over NOK 200 millioner og har mer enn 100 ansatte (2022).
 • Netsecurity har over 600 kunder i Norden innen offentlig og privat sektor, og har vært gasellebedrift i Norge i 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.
 • Netsecurity er godkjent av NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) for leveranse av hendelseshåndtering, ISO27001 og ISO9001 sertifisert.
 • Netsecurity har egne kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Grimstad, Stavanger, Gøteborg og Stockholm.

 

FAKTA 

 • Dataangrep kan på global basis koste virksomheter 1050 milliarder dollar årlig innen 2025, ifølge Cybersecurity Ventures. I 2015 var tallet 300 milliarder dollar.[1]
 • Cyberrisiko utgjør den største bekymringen for virksomheter globalt, med en rekke høyprofilerte løsepengeangrep, kombinert med problemer forårsaket av akselererende digitalisering og fjernarbeid (Allianz Risk barometer 2022)3
 • Mørketallsundersøkelsen (Næringslivets Sikkerhetsråd) viser at 40 prosent av alle dataangrep oppdages ved en tilfeldighet og at seks av ti hevder «uflaks» var hovedårsaken til at de ble rammet av et dataangrep[2].
 • 14 prosent av de spurte i Mørketallsundersøkelsen 2020 hadde i løpet av det siste året opplevd forsøk på dataangrep eller hacking.
 • Stadig mer sammenkoblede systemer gjør risikobildet komplekst. For eksempel spredte et angrep på IT-selskapet SolarWinds i Texas seg til cirka 18 000 av selskapets kunder, inkludert flere statlige organisasjoner i USA og et tosifret antall norske kraftselskaper, ifølge DN.
 • Mellomstatlige dataangrep har blitt stadig vanligere. I mars 2021 ble Stortinget for andre gang på kort tid hacket. Daværende Stortingspresident Tone W. Trøen kalte det «et angrep på vårt demokrati», ifølge Aftenposten.

 

Link til pressemelding (ekstern): https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/netsecurity-satser-i-norden---kjoper-svensk-selskap?publisherId=17848161&releaseId=17932877

 

[1] https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damage-costs-10-trillion-by-2025/

[2] https://www.nsr-org.no/produkter-og-tjenester/publikasjoner/morketallsundersokelsen

3 https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.html