Skip to main content

  Netsecurity og Palo Alto Network inngikk partnersamarbeid allerede i 2009, og leverer markedsledende IT-sikkerhetsløsninger til kunder i det norske markedet. Netsecurity styrker nå sin posisjon ytterligere, som første Palo Alto Networks MDR partner i Norge.

  Som del av et komplett tjenestetilbud er Netsecurity Secure Operations MDR med på å tette gapet mellom kundenes behov for digitalisering, økt bruk av skytjenester, økende trusselbilde og virksomheters evne til å motstå og håndtere uønskede hendelser.

  Netsecurity Secure Operations MDR er neste generasjon SOC (Security Operations Center 2.0), og benytter Cortex XDR og Cortex XSOAR for maskinlæring og automatisert AI-basert deteksjon, analyse og respons. Dette i kombinasjon med tradisjonelle SIEM-verktøy og analytikere som er tilgjengelige 24/7/365.

  Den unike åpne arkitekturen i Netsecurity Secure Operations MDR gjør det mulig å samle og analysere data fra flere sikkerhetsverktøy og teknologier i én tjeneste. Dette innebærer stor frihet til å velge de teknologier og leverandører som til enhver tid er mest relevante for den enkelte kunde. På den måten muliggjør Netsecurity Secure Operations MDR effektiv samhandling og samorganisering med kunder og andre aktører. 

  Netsecurity er én av seks aktører på verdensbasis som er sertifisert som Palo Alto MDR partner. Dette kommer som et resultat av vår solide kompetanse, erfaring og posisjon i markedet, samt det grundige arbeidet som over tid er lagt ned i Secure Operations Center MDR (SOC 2.0).

  Vil du lese hele uttalelsen om sertifiseringen fra Palo Alto Network, finner du den her.

   

  Gå til Security Operations Center 2.0
  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

   

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm