<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity har blitt Microsoft Gold Partner

Jonny Hjortland 22. apr 2021


Netsecurity har oppnådd statusen Gold Partner, spesifikt innen kompetanseområdet Cloud Platform. Med dette har Netsecurity vist en vilje og satsning innenfor sitt partnerskap med Microsoft.

Microsoft bruker partnernettverket sitt aktivt ut mot kundene sine. Som partner kan man befinne seg på flere ulike nivåer, helt fra basis medlemsstatus uten kostnader eller krav, til silver og gold, hvor man som partner må vise at man tilfredsstiller kravene som er satt for å oppnå statusen. Man kan oppnå silver og gold innen 19 ulike kompetanseområder, og felles for alle kompetanseområder er at kravene omhandler antallet ansatte som er sertifisert innen det gjeldende fagområdet, og hvilket volum partneren kan vise at de er tilknyttet innenfor produktsalg. For kompetanseområdet Cloud Platform gjelder omsetningen tilknyttet prosjekter på Microsofts skyplattform Azure.

Målrettet jobbing mot Microsoft Gold Partner-status

– Dette er et pågående arbeid i Netsecurity, der vi kontinuerlig jobber med å videreutvikle partnerskapet med Microsoft, sier Jonny Hjortland, Cloud Architect i Netsecurity.

Han har jobbet målrettet mot Gold Partner-statusen, og forteller at det er flere mål på veien videre. Først og fremst gjelder dette å bli Gold Partner også innen kompetanseområdet Security.

Cloud Platform har naturligvis fokus inn mot sky, dette er et skyrelatert kompetanseområde. Microsoft opererer med to skyplattformer, Microsoft 365, som er en brukerfokusert plattform, og Azure, som er fokusert rundt infrastruktur. Netsecuritys Gold Partner-status på Cloud Platform omhandler i hovedsak Azure, og sertifisering i Azure er spesielt viktig her.

Microsoft sier følgende om Microsoft Gold partnerskap (vår oversettelse):

En Microsoft Gold-sertifisert partner er et selskap som samarbeider med og har etablert en nær, profesjonell relasjon med Microsoft. Å ha denne tittelen viser at selskapet har gjort seg fortjent til den høyeste standarden i Microsofts anerkjente og prestisjetunge partnership-program.

Daniel Reime, Head of Partner Development i Microsoft Norge er trygg på at Netsecurity er et godt tilskudd til lista over Gold Partnere:

– Vi i Microsoft er svært glade for Netsecurity sin satsning som Microsoft Partner.
Det at selskapet nå oppnår Gold Partner-status er et stort steg i Netsecuritys positive utvikling.

Økt kompetanse og viktig anerkjennelse

Hjortland forteller at denne utmerkelsen har fordeler både for Netsecuritys kunder og for Netsecurity selv.

– Dette er jo et bevis på at vi er kompetente og har god erfaring med det vi jobber med, i tillegg til at vi har et visst volum knyttet til disse tjenestene. Vi er ikke bare en partner som er med i partnermiljøet, men vi arbeider aktivt innenfor kompetanseområdene, og vi sertifiserer ansatte. Denne utmerkelsen sender et tydelig signal om hvor fokuset ligger hos oss, og det er et viktig kvalitetsstempel.

Gold Partner-statusen tilgjengeliggjør en mengde verdifulle ressurser for Netsecurity, tjenester og lisenser fra Microsoft som gjør at Netsecuritys ansatte kan fortsette kompetansehevingen. Dette vil naturligvis komme Netsecuritys kunder til gode.

Videre forteller Hjortland at Netsecurity ser økt interesse blant kundene for Microsofts produkt- og tjenesteportefølje:

– Vi ser at flere kunder ønsker å bruke Microsofts produkter innenfor sikkerhet. Microsoft har satset tungt på å utvikle sine sikkerhetsprodukter, og er å regne som et sikkerhetsselskap på lik linje med andre spesialiserte sikkerhetsleverandører. Siden sikkerhet er primærområdet for oss i Netsecurity, er det naturlig å inkludere Microsofts produktportefølje i vårt arbeid sammen med kundene våre.

Det stopper ikke her

Dette er første gang Netsecurity har blitt Microsoft Gold Partner. Det har vært et godt samarbeid med Microsoft og partnerapparatet deres, og det stopper ikke her.

– Hvert nivå åpner nye muligheter, sier Hjortland optimistisk.

Også Jan Søgaard, administrerende direktør i Netsecurity, er fornøyd med at selskapet nå kan skilte med å være Microsoft Gold Partner.

– Microsoft er viktige av flere grunner, blant annet fordi det de gjør er retningsgivende for hva kundene våre gjør. Strategien vår i tjenestene våre er å være kompletterende, vi ønsker å forsterke det kunden allerede gjør gjennom vår leveranse. Denne partnerstatusen viser at vi er en sterk aktør også innen Microsofts produkter, noe som gir kundene våre bedre tjenester.

Ønsker du å vite mer eller komme i kontakt med oss? Trykk her