Skip to main content

  Mørketallsundersøkelsen  2018 er klar. Det pekes på at virksomheter har liten oversikt over kostnader knyttet til hendelser og at hendelsene ofte avdekkes ved en tilfeldighet. Det bekreftes også at systematisk forebyggende sikkerhetsarbeid gir virksomhetene bedre oppdagelsesevne. 

  Undersøkelsen bekrefter for oss i Netsecurity at vi er på rett spor med våre tjenester.

  Last ned rapporten her (PDF)

  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

   

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm