<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mørketallsundersøkelsen 2018

Netsecurity

21. sep 2018


Mørketallsundersøkelsen  2018 er klar. Det pekes på at virksomheter har liten oversikt over kostnader knyttet til hendelser og at hendelsene ofte avdekkes ved en tilfeldighet. Det bekreftes også at systematisk forebyggende sikkerhetsarbeid gir virksomhetene bedre oppdagelsesevne. 

Undersøkelsen bekrefter for oss i Netsecurity at vi er på rett spor med våre tjenester.

Last ned rapporten her (PDF)NO|EN