<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity ISO9001 sertifisert

Netsecurity 14. jan 2022


Netsecurity har gjennomført ISO9001 sertifisering for salg, leveranse, drift og rådgivning innen Cybersikkerhet og IT. 

ISO9001 sertifiseringen kommer i tillegg til ISO27001 (informasjonssikkerhet) og Miljøfyrtårn (Miljøstyring) sertifiseringene selskapet allerede har gjennomført.  

ISO9001 sertifiseringen bekrefter selskapets kvalitetskultur og organisasjonens evne til kontinuerlig forbedring.

 

Sertifikat Netsecurity 9001 og 27001 2022