<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Seminar - en enklere hverdag for alle

Netsecurity

19. nov 2018


En enklere hverdag for alle?

Buypass har utviklet en løsning som løser disse problemene både for sluttbrukerne og for IT- avdelingen. Ett enkelt smartkort, som er både ID-kort, adgangskort, kort for innlogging/validering på PC og nettverk. Kortet støtter bedriftens egne sertifikater og kvalifiserte sertifikater for meldingsutveksling og tilgang til en rekke offentlige tjenester.

Vi viser deg hvordan innføring av buypass vil gi optimal sikkerhet og en enklere hverdag for alle.

Tid: torsdag 4. desember, kl.12:30-16:00 (lunsj serveres fra 11:145)

Sted: Netsecurity, Dronningensgate 12, Kristiansand

 

For mange brukere og organisasjoner er håndtering av passord  og tilgangsstyring et betydelig praktisk problem. Det er frustrerende med passord som blir glemt, mange har flere kort og dongler å måtte forholde seg til, og brukersupport opplever mange henvendelser fra brukere som ikke får tilgang og ikke får gjort jobben sin.

 • Krav om lange og komplekse passord
 • Ulike passord på ulike applikasjoner
 • Krav om hyppige endringer av passord
 • 2- faktor «dongler» for høyere sikkerhet
 • Krav om digitale signaturer med egne signeringskort
 • Egne ID-kort
 • Egne adgangskort til bygninger

Alt-i ett løsningen - buypass

Buypass har utviklet en løsning som løser disse problemene både for sluttbrukerne og for ITavdelingen.

Ett enkelt smartkort, som er både ID-kort, adgangskort, kort for innlogging/validering på PC og nettverk. Kortet støtter bedriftens egne sertifikater og kvalifiserte sertifikater for meldingsutveksling og tilgang til en rekke offentlige tjenester.

Hvordan virker det?
Sett kortet i en smarkortleser (i PC'en, tastaturet eller egen bordleser), tast inn en pinkode
og så er man pålogget. Et program som trenger 2-faktor autentisering leser dette mot
samme kort. Forlater man arbeidsplassen tar man ut kortet og maskinen er låst. Når man
kommer tilbake settes kortet inn og man er tilbake der man var. I et Citrix miljø kan man
flytte seg mellom arbeidsplasser og få opp den samme sesjonen på ny maskin.

Brukes dette i dag?
Ja, flere organisasjoner har tatt dette i bruk. Se referanser her:
Akershus Fylkeskommune - https://www.buypass.no/kundereferanser/case-akershus-fylkeskommune
IKOMM - https://www.buypass.no/kundereferanser/case-lillehammer-regionen
Gassco : https://www.buypass.no/kundereferanser/case-gassco

Agenda:

 • Hvordan gir Buypass tillit i hele verdikjeden
 • Hvordan bidrar Buypass med en løsning for enkel og sikker pålogging
 • Hvordan har andre kommuner, offentlig og privat sektor tatt løsningen i bruk
 • Teknisk gjennomgang og demonstrasjon

 

PÅMELDING

 

 

 NO|EN