Kragerø kommune: Trygghet hele døgnet med sikkerhetsovervåking fra Netsecurity 

 

– Jeg sover veldig godt om natten fordi jeg vet at Netsecurity overvåker kontinuerlig og kan stoppe et angrep før hackerne får gjort noen skade 

Adam Moen, IT-sjef i Kragerø kommune 

  
Vi har alltid vært opptatt av it-sikkerhet i Kragerø kommune, forteller IT-sjef Adam Moen.  
– Etter hackerangrepet på Østre Toten kommune har vi jobbet enda mer dedikert med sikkerhet. Under angrepet mistet alle ansatte i Østre Toten kommune tilgang til systemene og innbyggeres personinformasjon kom på avveie. Etter dette kom en liste fra KS med anbefalinger til tiltak. Da det kom en oppdatert liste igjen i 2022, var punktet om sikkerhetsovervåking flyttet opp på høyeste prioritet. 

 

Det er sikkert kommuner i dag som er hacket, uten at de vet om det

Adam Moen, it-sjef i Kragerø kommune

Adam Moen

 

Tror mange kommuner ville fått en aha-opplevelse 

Hackerangrepet på Østre Toten kommune viser at en hacker kan være i kommunens nett og operere over lengre tid uten å bli oppdaget. Dermed kan vedkommende gjøre stor skade på systemer og lekke sensitiv informasjon. – Jeg tror mange kommuner ville fått en aha-opplevelse hvis de så hvor mye aktivitet som foregikk, sier Adam. – Det er sikkert kommuner i dag som er hacket uten at de vet om det. For Kragerø kommune er Netsecurity ingen hvilepute, men en god partner å ha på laget.  

Les mer om vår tjeneste Sikkerhetsovervåking for kommuner.

 

Gikk veldig raskt å komme i gang 


– Vi så at Netsecurity svarte desidert best på kravspesifikasjonene våre. – I tillegg fremsto de som mest fremtidsrettet i løsningene sine. Ikke minst hadde de den korteste implementeringstiden 

Adam Moen 
 

– Vi innså ganske raskt at vi var for små til å gjøre dette selv, forklarer Adam. Han tok kontakt med nærliggende kommuner for å høre hvordan de hadde tenkt til å håndtere anbefalingen fra KS, men på det tidspunktet hadde ikke de andre kommunene planlagt noen større grep. Kragerø kommune bestemte seg for å kjøre et offentlig anbud for sikkerhetsovervåking, og tok kontakt med flere it-sikkerhetsleverandører. Og valget falt på Netsecurity. 

– Vi så at Netsecurity svarte desidert best på kravspesifikasjonene våre. – I tillegg fremsto de som mest fremtidsrettet i løsningene sine. Ikke minst hadde de den korteste implementeringstiden, forklarer Moen. Fra Kragerø kommune inngikk avtalen med Netsecurity, tok det kun et par uker før sikkerhetsovervåkingen var i gang. 

 

Den største sårbarheten er brukerne 

Kragerø kommune har 2600 brukere, fordelt på ansatte i kommunen og elever. De har jobbet mye med bevissthet internt, spesielt hos de ansatte. Moen forteller at det er tungt å nå frem til så mange og få dem til å forstå alvoret. – Den største sårbarheten vår er brukerne, sier Adam. – Det skal ikke mer til enn at en person trykker på feil link, så har vi en hacker inne i systemene våre. 

Med dette i tankene, opplever Adam og kollegaene hans at det er trygt å ha en partner som Netsecurity. – Jeg sover veldig godt om natten fordi jeg vet at Netsecurity overvåker kontinuerlig og kan stoppe et angrep før hackerne får gjort noen skade, sier han. 

 

En stor øyeåpner å se all aktiviteten 

Sikkerhetsovervåking fra Netsecurity avdekker og responderer på mistenkelig aktivitet i infrastrukturen 24 timer i døgnet, hele året. Overvåkingen fra Netsecurity opererer under 1-10-60-regelen: De oppdager inntrenging på under 1 minutt, de analyserer hendelsen innen 10 minutter og responderer innen 60 minutter. I 2022 var gjennomsnittlig responstid på 9 minutter.  

Å overvåke 24/7/365 slik Netsecurity gjør, krever ressurser og oppdatert kunnskap om hvordan hackerne jobber, noe Kragerø kommune ikke har kapasitet til å følge opp tilstrekkelig selv. – Vi har en fast person hos Netsecurity vi forholder oss til, forklarer Adam.  – Vi får raskt svar på spørsmål underveis, samt at vi har en god sparringspartner når det kommer til nye løsninger og videre prioriteringer, fortsetter han.   

Hvordan opplevdes det å komme i gang med denne tjenesten? – Det var virkelig en øyeåpner da vi startet med sikkerhetsovervåking fra Netsecurity – min første tanke var: Å ja, det er så mye som skjer, ja! forklarer Adam.  

 

Det var virkelig en øyeåpner da vi startet med sikkerhetsovervåking fra Netsecurity. Min første tanke var: Å ja, det er så mye som skjer, ja!

Adam Moen, Kragerø kommune

 

Trygghet og oversikt i en hektisk hverdag 

 I tillegg til tryggheten sikkerhetsovervåkingen gir, merker både Adam Moen og kollegaene i IT-avdelingen at de har frigjort mye tid i hverdagen til andre arbeidsoppgaver.  

– Det er deilig for oss å kunne konsentrere oss om våre oppgaver, og samtidig vite at det er noen andre som tar seg av andre oppgaver. Generelt opplever vi en veldig god sparring med Netsecurity. De er veldig serviceinnstilte og svært kompetanserike, sier Adam.   

Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456 jensb@netsecurity.no

 

Ønsker du å vite mer om sikkerhetsovervåking for kommuner?

Book en prat med oss: