Skip to main content

    De kommende ukene skal vi forsøke å gi et godt bilde av Netsecurity som leverandør. Siden vår oppstart i 2009 har vi gjennom organisk vekst og oppkjøp tilegnet oss tung kompetanse innen alt fra penetrasjonstesting og sikkerhetsovervåking til datasenter, nettverk, virtualisering og etter hvert skyen.

    Vi ønsker at våre kunder skal kunne komme til oss uavhengig av hvor modne de er, så skal de få dekket sine sikkerhetsbehov, der de er.

    Når det er sagt, treffer vi ofte kunder som har en vei å gå. Derfor har vi lagt opp til en kundereise som gjør at våre kunder kan vokse inn i samarbeidet med oss, og vise versa.

    Kundereisen med Netsecurity omfatter helhetlig sikkerhet som tjeneste og strekker seg over 7 trinn:

     

    null

     

    1. Recon

    Kundereisen starter veldig ofte med en såkalt sikkerhetsrekognosering (recon). Dette er en kartlegging av bedriftens angreps- og sårbarhetsflate, sett fra utsiden. Resultatene fra dette gir oss ofte noen lavthengende frukter for å sikre bedriften noe, men de gir også grunnlag for å gå i dybden på bedriftens sikkerhet innad.

    Recon innbefatter:

    • Kartlegging av angrepsflater
    • Identifisering av åpenbare forretningsrisikoer
    • Sjekk av eksponerte ressurser og sosiale medier, webhosting, m.m.

    Sikkerhetsrekognoseringen resulterer ofte i ytterlige penetrasjonstesting på utvalgte systemer, og/eller en bredere “innsidetest”, med det formål å avdekke forretningsrisiko.

     

    2. Testing

    • Webapplikasjoner
    • Nettverk/infrastruktur
    • Utside-/innsidetesting
    • Standardapplikasjoner
    • WiFi
    • Social engineering
    • Phishing-tester
    • ICS/SCADA-testing

    Herfra gir vi ansvaret videre til en rådgiver/arkitekt, som kan veilede kunden videre med tanke på forbedring og implementering av eventuelle løsninger. Dette kan innbefatte teknologi og driftstjenester.

     

    3. Rådgivning

    • Design
    • Arkitektur
    • Compliance
    • Risikoanalyse

     

    4. Teknologi

    Når man avdekker svakheter, bidrar dette til å lage en investeringsplan for teknologi.

    • Nettverk
    • Server, virtualisering og lagring
    • Cloud
    • Endepunktssikring
    • Backup og Disaster Recovery

     

    5. Operasjon

    • Overvåking
    • Service desk
    • Patching
    • Support
    • Onsite assistanse

    Kundereisen med Netsecurity fullendes med sikkerhetsovervåking med Netsecurity Security Operations Center, som skal sørge for at kundene til enhver tid har kontroll på sikkerheten og er i stand til å agere ved uønskede hendelser.

     

    Netsecurity SOC innbefatter overvåking og respons:

    6. Overvåking

    • Sårbarhetscanning og håndtering
    • Intrusion Detection
    • Logginnsamling og analyse (SIEM)
    • Trusseletterretning
    • Korreléring av hendelser
    • Varsling på kritiske hendelser
    • Rapportering

     

    7. Respons

    Incident response (hendelseshåndtering) fra Netsecurity utføres av vårt Red Team.

    • Incident response
    • Håndtere angrep
    • Etterforskning (sikre bevis, osv.)

    Les også: Slik kan Netsecurity bistå med hjelp

     

    Hensikten med kundereisen

    Mange bedrifter har ikke budsjett for IT-sikkerhet, ei eller kompetanse til å sette opp budsjettet.

    Kundereisen med Netsecurity gir deg som kunde muligheten til å starte på sikkerhetsarbeidet på et nivå som er overkommelig, både med tanke på pris og kapasitet i bedriften, samtidig som vi skal gi umiddelbar verdi ved å gi deg innsikt i din egen angreps- og sårbarhetsflate.

    Først når man har forståelse for svakheter og risiko, kan man sette et fornuftig budsjett og lage en god plan for sikkerhet. Vi skal gi deg muligheten til å forstå ditt eget behov, samtidig som du gradvis tar tak i utfordringer.

     

    New call-to-action

     

    Oslo

    Drammensveien 288

    0283 Oslo

     

    Bergen

    Sandviksbodene 1

    5035 Bergen

    Stavanger

    Kanalsletta 4

    4033 Stavanger

    Grimstad

    Bark Silas vei 5

    4876 Grimstad

    Kristiansand

    Dronningens gt 12

    4610 Kristiansand

    Stockholm

    Kammakargatan 22

    111 40 Stockholm