Skip to main content

  De kommende ukene skal vi forsøke å gi et godt bilde av Netsecurity som leverandør. Siden vår oppstart i 2009 har vi gjennom organisk vekst og oppkjøp tilegnet oss tung kompetanse innen alt fra penetrasjonstesting og sikkerhetsovervåking til datasenter, nettverk, virtualisering og etter hvert skyen.

  Vi ønsker at våre kunder skal kunne komme til oss uavhengig av hvor modne de er, så skal de få dekket sine sikkerhetsbehov, der de er.

  Når det er sagt, treffer vi ofte kunder som har en vei å gå. Derfor har vi lagt opp til en kundereise som gjør at våre kunder kan vokse inn i samarbeidet med oss, og vise versa.

  Kundereisen med Netsecurity omfatter helhetlig sikkerhet som tjeneste og strekker seg over 7 trinn:

   

  null

   

  1. Recon

  Kundereisen starter veldig ofte med en såkalt sikkerhetsrekognosering (recon). Dette er en kartlegging av bedriftens angreps- og sårbarhetsflate, sett fra utsiden. Resultatene fra dette gir oss ofte noen lavthengende frukter for å sikre bedriften noe, men de gir også grunnlag for å gå i dybden på bedriftens sikkerhet innad.

  Recon innbefatter:

  • Kartlegging av angrepsflater
  • Identifisering av åpenbare forretningsrisikoer
  • Sjekk av eksponerte ressurser og sosiale medier, webhosting, m.m.

  Sikkerhetsrekognoseringen resulterer ofte i ytterlige penetrasjonstesting på utvalgte systemer, og/eller en bredere “innsidetest”, med det formål å avdekke forretningsrisiko.

   

  2. Testing

  • Webapplikasjoner
  • Nettverk/infrastruktur
  • Utside-/innsidetesting
  • Standardapplikasjoner
  • WiFi
  • Social engineering
  • Phishing-tester
  • ICS/SCADA-testing

  Herfra gir vi ansvaret videre til en rådgiver/arkitekt, som kan veilede kunden videre med tanke på forbedring og implementering av eventuelle løsninger. Dette kan innbefatte teknologi og driftstjenester.

   

  3. Rådgivning

  • Design
  • Arkitektur
  • Compliance
  • Risikoanalyse

   

  4. Teknologi

  Når man avdekker svakheter, bidrar dette til å lage en investeringsplan for teknologi.

  • Nettverk
  • Server, virtualisering og lagring
  • Cloud
  • Endepunktssikring
  • Backup og Disaster Recovery

   

  5. Operasjon

  • Overvåking
  • Service desk
  • Patching
  • Support
  • Onsite assistanse

  Kundereisen med Netsecurity fullendes med sikkerhetsovervåking med Netsecurity Security Operations Center, som skal sørge for at kundene til enhver tid har kontroll på sikkerheten og er i stand til å agere ved uønskede hendelser.

   

  Netsecurity SOC innbefatter overvåking og respons:

  6. Overvåking

  • Sårbarhetscanning og håndtering
  • Intrusion Detection
  • Logginnsamling og analyse (SIEM)
  • Trusseletterretning
  • Korreléring av hendelser
  • Varsling på kritiske hendelser
  • Rapportering

   

  7. Respons

  Incident response (hendelseshåndtering) fra Netsecurity utføres av vårt Red Team.

  • Incident response
  • Håndtere angrep
  • Etterforskning (sikre bevis, osv.)

  Les også: Slik kan Netsecurity bistå med hjelp

   

  Hensikten med kundereisen

  Mange bedrifter har ikke budsjett for IT-sikkerhet, ei eller kompetanse til å sette opp budsjettet.

  Kundereisen med Netsecurity gir deg som kunde muligheten til å starte på sikkerhetsarbeidet på et nivå som er overkommelig, både med tanke på pris og kapasitet i bedriften, samtidig som vi skal gi umiddelbar verdi ved å gi deg innsikt i din egen angreps- og sårbarhetsflate.

  Først når man har forståelse for svakheter og risiko, kan man sette et fornuftig budsjett og lage en god plan for sikkerhet. Vi skal gi deg muligheten til å forstå ditt eget behov, samtidig som du gradvis tar tak i utfordringer.

   

  New call-to-action

   

  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

   

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm