Skip to main content

  I løpet av det siste halvåret har vi her på fagbloggen vært innom noen sentrale emner innen IT-sikkerhet, og forhåpentligvis har du som leser fått nyttige råd om hva man må tenke gjennom og være obs på når man arbeider med IT-sikkerhet.

  Netsecurity skal være et kompetansehus som leverer produkter, tjenester og ekspertise, og vår misjon er å hjelpe virksomheter og organisasjoner med å arbeide sikkert på nett. Dette er en tøff misjon å leve opp til.

  IT-sikkerhet berører nær sagt alle fagområder innen IT, og derfor er det viktig at en ledende datasikkerhetsleverandør har ansatte med “IT i blodet”.

   

  Så, hva kan Netsecurity bistå med?

  Siden vår oppstart i 2009 har vi gjennom organisk vekst og oppkjøp tilegnet oss tung kompetanse innen alt fra penetrasjonstesting og sikkerhetsovervåking til datasenter, nettverk, virtualisering og etter hvert skyen.

  Våre kjernetjenester er sikkerhetsovervåking og penetrasjonstesting. Disse er en del av det vi kaller kundereisen med Netsecurity:

  • Rekognosering
  • Testing
  • Rådgivning
  • Forbedring/beskyttelse
  • Overvåking/analyse/rapportering
  • Respons

  Kundereisen starter veldig ofte med en såkalt sikkerhetsrekognosering. Dette er en kartlegging av bedriftens angreps- og sårbarhetsflate, sett fra utsiden.

  Resultatene fra dette gir oss ofte noen lavthengende frukter for å sikre bedriften noe, men de gir også grunnlag for å gå i dybden på bedriftens sikkerhet innad. Dette resulterer ofte i ytterlige penetrasjonstesting på utvalgte systemer, og/eller en bredere “innsidetest”, med det formål å avdekke forretningsrisiko.

  Herfra gir vi ansvaret videre til en rådgiver/arkitekt, som kan veilede kunden videre med tanke på forbedring og implementering av eventuelle løsninger. Dette kan innbefatte teknologi og driftstjenester. Toppen av kransekaka er sikkerhetsovervåking med Netsecurity Security Operations Center, som skal sørge for at kundene til enhver tid har kontroll på sikkerheten og er i stand til å agere ved uønskede hendelser.

   

  IT-sikkerhet – et kontinuerlig arbeid

  Netsecurity har kunder i hele landet innen offentlig sektor, som kommuner og kommunesamarbeider, og dessuten mellomstore og større virksomheter i ulike bransjer i privat sektor. Fellesnevneren for våre kunder er at deres nettverk og sikkerhet står sentralt i deres virksomhet. Dataangrep skal kunne detekteres og stoppes tidlig nok til at de forretningsmessige konsekvensene ikke blir alvorlige.

  IT-sikkerhet er et kontinuerlig arbeid, hvilket betyr at kundereisen aldri stopper.

   

  New call-to-action

  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

   

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm