<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SecurityScorecard – løpende rating av ditt digitale fotavtrykk

Magnus Holst Andreassen 20. mar 2019


SecurityScorecard gir deg et helhetsbilde av IT-sikkerhetsnivået hos deg selv, dine leverandører og dine samarbeidspartnere.

 

Et trusselbilde i konstant utvikling utgjør en økende risiko for din bedrift og selskapene du samarbeider med. Med den banebrytende sikkerhetsløsningen SecurityScorecard kan du forstå og redusere risiko i egen virksomhet og hos leverandører, underleverandører og forretningspartnere.

 

SecurityScorecard er et automatisert verktøy som samler inn og analyserer tilgjengelige data om sårbarheter, aktive exploits og avanserte trusler. Dette gir deg løpende innsikt i risiko over hele økosystemet ditt, det være seg en leverandør eller samarbeidspartner med dårlig sikkerhet eller en gruppe selskaper som til sammen utgjør risiko for deg.

Poengsummen og visualiseringen du får i dashboardet, hjelper deg med å se det samme som en angriper ser fra utsiden, noe som bidrar til å styrke sikkerheten din ved at du løpende kan vurdere hvor utsatt bedriften er for cybertrusler.

 

Sikkerhetsscore er den nye kredittvurderingen

SecurityScorecard forteller deg mye om hvordan leverandører og forretningspartnere vurderer din IT-sikkerhet. Hvordan ligger du an på sikkerhetssiden her og nå, i forhold til andre bedrifter?

Scoren viser rett og slett ditt digitale sikkerhetsomdømme. Jeffrey Wheatman, forskningsdirektør for sikkerhet og personvern i analysebyrået Gartner, uttaler til IT-sikkerhetsavisen CSO:

“Om ikke lenge vil en cybersikkerhetsscore bli like viktig som en kredittscore når virksomheter ser seg om etter samarbeidspartnere.”

 

Umiddelbar synlighet over hele økosystemet

SecurityScorecard gir deg komplett synlighet over hele økosystemet av leverandører og partnere, og deg selv. Et brukervennlig og intuitivt dashboard viser forretningskritisk informasjon som f. eks. leverandører som utgjør en høy risiko, kritiske og vanlige sikkerhetsbrudd og prediktiv innsikt for din portefølje av selskaper.

null

 

Vurder cybersikkerheten hos tredjeparter

Med SecurityScorecard kan du se scorecards for hver enkelt leverandør og samarbeidspartner og avdekke sikkerhetsutfordringer hos disse som igjen utgjør en risiko for deg.

Dashboardet viser både en generell sikkerhetspoengsum og en poengsum innenfor ti ulike risikofaktorer. Ved å gå grundigere inn i spesifikke funn kan du enkelt se og forstå alvorlighetsgrad, IP-adresser, m.m.

null

 

Oppdag og håndter risiko fra underleverandører

Med Automatic Vendor Detection (AVD™) kan du enkelt og trygt håndtere fjerdepartsrisiko. AVD bruker ikke-intrusive metoder og diverse datakilder for å avdekke hvilke tredjepartsleverandører dine leverandører bruker. Disse kan så legges til din portefølje for å sikre at du ikke indirekte samarbeider med selskaper som utgjør en trussel mot din bedrift.

Dataene som verktøyet bygger på, samles inn ved hjelp av et globalt sensornettverk og berikes av både proprietær og fri programvare. Dette sikrer bredde og kvalitet i den digitale etterretningen og dataanalysen.

 

null

 

 

Plan for vedlikehold og økt sikkerhet

Score Planner™ lager automatisk en handlingsplan for hva du bør vedlikeholde, og hvordan du kan øke sikkerheten.

Netsecurity er Managed Service Provider (MSP) for SecurityScorecard og leverer dette som en tjeneste, ofte sammen med penetrasjonstesting og/eller rekognosering for å gi våre kunder en solid, løpende forståelse av egen sikkerhet.

Vi starter ofte en kundedialog med en førstegangsgradering, slik at vi har et felles utgangspunkt for videre samarbeid.

 

New call-to-action NO|EN