<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecuritys leveransemodeller

Magnus Holst Andreassen 15. jan 2019


Netsecurity har et bredt spekter av produkter og tjenester som direkte eller indirekte omfatter IT-sikkerhet. Hovedfokuset vårt de seneste årene har vært å levere mest mulig “as-a-service”, da dette gir nødvendig fleksibilitet og god og tydelig verdi for kundene.

null

 

Spesielt IT-sikkerhet kan være krevende for kunder, da det ofte ikke finnes et budsjett, samt at investeringer ofte kommer som følge av en hendelse eller nye krav til compliance. Da er det viktig å ha tilgang til de produktene og tjenestene som trengs, samtidig som det passer bedriftens økonomiske situasjon og betalingsevne.

Sett opp mot kundereisen med Netsecurity vil man som kunde gjerne treffe flere av leveransemodellene våre:

  • Engangskjøp eller leasing av hardware/software
  • Konsulent på timebasis eller timebank/innleie
  • As-a-service

Alle våre tjenester og produkter kan leveres som en tjeneste med abonnementsbasert betaling.

  • Managed Services
    En kombinasjon av de ovennevnte tjenestene satt i system, med totalansvar for deler av eller hel infrastruktur, og med tilhørende drift, overvåking og SLA.

I tillegg hender det at kunder velger å dele opp en leveranse, for eksempel hvis man ønsker å bruke noe egen kompetanse i kombinasjon med våre produkter og tjenester.

Videre er det også fornuftig å stille spørsmål rundt viktigheten av å eie eget utstyr. Vi mener flere burde se på en leasing-modell for å få gjennomført prosjekter.

Er du usikker på hvilken leveransemodell som passer deg? Ta kontakt for et uforpliktende møte så hjelper vi deg på vei.

 


 

New call-to-action

 NO|EN