<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity tilstede på Sikkerhetsseminar NMK i Ålesund

Gøran Myrvold 28. sep 2020


3. september gikk Sikkerhetsseminar NMK av stabelen i Møretanken i Ålesund. Dette er et samarbeid mellom PC Support, Netsecurity, Palo Alto Networks og Rubrik. Målet var å vise hvordan et moderne og døgnkontinuerlig sikkerhetssenter fungerer, og hva det kan gi av merverdi i forbindelse med innbruddsdetektering og effektiv respons på cyberangrep.

 

De tre hovedtemaene for seminaret var

  • Nasjonale trusler og lokale angrep
  • SikkerhetsOperasjonsCenter v2.0 (SOC 2.0)
  • Rask restore – “last line of defence”

 

På programmet stod en kombinasjon av foredrag og demonstrasjoner.

Først ut var Arve Olav Bang, forhenværende IT-sjef i Vard, som for første gang fortalte sin historie offentlig, i foredraget «Når stormen raser». Bang har opplevd den situasjonen som ingen IT-sjef ønsker å stå i, og fortalte med egne ord om denne erfaringen.

vardFOTO: PC Support

Netsecurity var til stede og holdt foredraget «Red Team», som ga et innblikk i hvordan Netsecurity Red Team ser på trusselbildet. Deretter fulgte en kort gjennomgang av hvordan Incident Response hjelper kunder når det først har gått galt. Det ble også gitt noen praktiske tips som deltakerne tok med seg tilbake til IT-avdelingen.

Politiet holdt et foredrag som forklarte på hvilket tidspunkt det kan være fornuftig å koble inn politiet når man blir klar over et hackerangrep. Hva kan de bidra med når det gjelder prosessen med å avdekke omfanget og å skaffe kontroll i en slik situasjon?

Henrik Byberg fra Netsecurity holdt et foredrag der han fortalte hvordan et SOC 2.0-senter fungerer, og hvilken sikkerhet og komfort et slikt senter gir. I tillegg holdt Byberg en demo av hvordan Netsecurity sitt SOC 2.0-senter fungerer og hvilke verktøy som revolusjonerer måten et sikkerhetssenter kan operere på.

Sistemann ut for dagen var Helge Kveset, Sales Engineer i Rubrik, som holdt foredraget. 

«Den siste forsvarslinjen». Med 15 års erfaring som løsningsrådgiver er Helge opptatt av å hjelpe bedrifter med å sikre data i hybride skymiljøer. Hans fokus ligger på verdiskapning og automatisering. Helges erfaring fra både praktisk arbeid og presale innen alle deler av datasenter og infrastruktur kom godt til syne her.

Det ble en innholdsrik dag, og korona-fullt hus i Ålesund. Netsecurity er svært fornøyde med dagen, og takker NMK, PC Support, Rubrik og Palo Alto Networks for et godt samarbeid om seminaret.

 

New call-to-actionNO|EN