Skip to main content

  Å velge sikkerhetspartner er en stor forpliktelse og et viktig valg. Når du velger IT-sikkerhetsselskap, peker du egentlig ut den som skal beskytte og forvalte bedriftens best bevarte hemmeligheter på dine vegne. Det er mange aktører å velge blant, og i denne teksten forklarer vi hva vi i Netsecurity kan tilby, og hvorfor du bør velge oss som sikkerhetspartner. 

  En betydelig gevinst av å ha et kompetent IT-sikkerhetsselskap som oss med på laget, er risikominimering. Dessverre kan ingen av oss være helt trygge for cyberkriminelle, og derfor ligger det en svært viktig jobb i å ha gode rutiner og være forberedt på det verste. Åpen dialog og et godt samarbeid med kunden står derfor sentralt for oss. Tre nøkkelkomponenter i en helhetlig sikkerhetsløsning er kompetanse, beredskap og tillit. 

   

  Kompetanse og erfaring

  I Netsecurity ansetter vi de beste, og motiverer til kontinuerlig læring og forbedring. Vi har de mest kompetente konsulentene i markedet, og leverer banebrytende tjenester som hjelper kundene å navigere i et stadig mer utfordrende trusselbilde.

  Vi ser viktigheten av å ha bred kompetanse for å kunne forstå helheten. Konsekvensene av et angrep kan være mangfoldige, og det finnes sårbarheter på alle nivåer, fra nettverk til applikasjoner. Kombinert med lang og variert erfaring fra bransjen, stiller vi med 

  Netsecurity er én av seks aktører på verdensbasis som er sertifisert som Palo Alto MDR partner. Dette samarbeidet kan du lese mer om i denne artikkelen

   

  Beredskap

  Mye av jobben bak en sterk beredskap ligger i kartlegging og forberedelse. Vi har gjennom mange års erfaring utarbeidet en kartleggingsprosess som danner grunnlaget for en solid strategi. Dette begynner med en risikovurdering, før vi utfører en del tester, og det er resultatene av dette som forteller oss hvordan vi bør bygge strategien. I en slik strategi inngår en plan for den totale beredskapen.

  Viser det seg at intern kunnskapsmangel bidrar til å svekke forsvaret deres, bistår vi gjerne med opplæring og kursing, slik at alle ansatte har en forståelse av hvorfor det er viktig at de følger anbefalingene og påleggene fra ekspertene. Egne ansatte og menneskelige feil er en stor kilde til problemer og utfordringer med IT-sikkerheten, og vi har derfor jobbet mye med å utvikle effektive måter å implementere alt fra bevissthet rundt hva et godt passord er til varslingsrutiner dersom ansatte tror de kan være utsatt for cyberkriminalitet. 

  En måte å jobbe med dette på er den såkalte baselining-metoden. Da overvåker vi den vanlige arbeidshverdagen i bedriften, ser hvilke rutiner som praktiseres, og hvor svakhetene og utfordringene ligger. Siden behovene endres kontinuerlig, endres også strategien fra dag til dag, og nettopp dette hjelper vi med.

   

  Her kan du lese mer om hvordan Netsecurity bistår når bedriften din er utsatt for dataangrep.

   

  Tilgjengelighet og integritet

  I Netsecurity er tillit, integritet og kundenærhet avgjørende når vi leverer produkter, løsninger og tjenester. Vi vet at hvert sekund teller når en svakhet eller et angrep er oppdaget, og er derfor tilgjengelige døgnet rundt, hele året, for våre kunder.

   

  I denne artikkelen forklarer vi hvordan er Secure Operations Center fungerer.

   

  Som en uavhengig aktør velger vi leverandører basert på deres evne til innovasjon og konkurransedyktighet i et marked som utvikler seg raskt. Markedsledende løsninger og tjenester krever de beste produktene vi kan oppdrive, og vi velger med omhu det vi tilbyr våre kunder. 

   

  Rendyrket norsk aktør

  Med økt fokus på datasikkerhet og nærhet til leverandører er det et voksende behov for rendyrkede norske aktører, som kan tilby hele spekteret av nettverks-, sikkerhets- og driftstjenester. 

  Med et norsk selskap som Netsecurity vet du hvem og hva du får, vi er transparente og tilbyr en relasjon ansikt til ansikt. Den lokale tilstedeværelsen er sentral, og, i motsetning til et utenlandsk selskap, befinner en norsk aktør seg i samme tidssone og forholder seg til det samme lovverket som deg. 

   

  Tillit

  Vi i Netsecurity tilbyr kundene våre løsninger tilpasset deres unike behov, og bruker tid på å bli kjent med, kartlegge og forstå hver enkelt kundes situasjon. Løsningene og tjenestene vi leverer kan raskt endres i henhold til nye krav og behov. Enten du tilhører privat eller offentlig sektor, står vi klare til å finne gode løsninger for nettopp din bedrift. 

   

  Ønsker du å lese mer om kundereisen i Netsecurity, finner du en artikkel om det her

   

  Du kan ikke frasi deg ansvaret for IT-sikkerheten i virksomheten din, men du kan la spesialister hjelpe deg med å sikre at du oppfyller det ansvaret du har. Vi tar gjerne en uforpliktende prat for å høre hvilke utfordringer bedriften din står i og hva dere trenger hjelp med. 

  New call-to-action

  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

   

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm