Skip to main content

  Mester Grønn er, med sine over 135 butikker fordelt over hele landet, Norges største heleide blomsterkjede. Siden den ble etablert i 1983, har kjeden klart å posisjonere seg som en ledende aktør i markedet. En viktig del av denne reisen knytter seg til den digitale utviklingen, og her er Mester Grønn i høyeste grad til stede. En av flere i selskapet som har vært involvert i denne prosessen, er Arve Siitonen. Siitonen jobber som nettverksansvarlig i Mester Grønn, noe som blant annet innebærer driftsansvar knyttet til intern infrastruktur i selskapet. 

  Som et resultat av den digitale utviklingen foregår nå mye av oppfølgingen og kommunikasjonen med kunder via sosiale medier. Dette gir muligheter for rask respons og god tilgjengelighet overfor kundebasen. Siitonen er imidlertid klar over at tilstedeværelsen i stadig nye og flere kanaler også kommer med et behov for hele tiden å tenke nytt og henge med i utviklingen på sikkerhetssiden.

  – Jo større tilstedeværelse du har på nettet, desto viktigere er det å ha et aktivt forhold til sikkerhet. IT-sikkerhet handler for oss både om økonomi og omdømme, og derfor er det viktig at vi jobber aktivt for å ivareta den, i takt med utviklingen på de andre områdene. 

  – Første bud i dette arbeidet er å være klar over at trusselbildet stadig er i endring, og dermed erkjennelsen av at IT-sikkerhet er en kontinuerlig prosess. Med Netsecurity og Palo Alto Networks på laget har Mester Grønn, med Siitonen i spissen, bygget seg opp et solid grunnlag for ivaretakelse og beskyttelse av infrastrukturen og informasjonsflyten i selskapet. 

   

  Sikkerhet med teknologisk nytenkning fra Palo Alto Networks og Netsecurity

  Når det gjelder IT-sikkerhet, er Arve Siitonen klar på at han ønsker å samarbeide med de beste. Mester Grønn startet derfor sitt samarbeid med Netsecurity for seks år siden, og har siden den gang benyttet seg av brannmurløsninger basert på Palo Alto Networks’ teknologi.

  – Samarbeidet kom som et resultat av at vi for seks år siden skulle bytte ut den eksisterende brannmurløsningen vår. Da ønsket vi å se på hva som hadde endret seg i markedet siden sist. Utgangspunktet vårt var en ganske klassisk, tradisjonell brannmur, og for oss var det viktig å orientere oss rundt den nyeste teknologien og finne en leverandør som best mulig kunne matche våre behov, forteller Siitonen. 

  Avgjørende for valget om å kjøpe løsninger fra nettopp denne leverandøren var Palo Alto Networks’ evne til stadig å holde seg oppdatert på den nyeste teknologien. Mester Grønn valgte nylig å fornye leveransen med en ny brannmurløsning, og med det også fortsette det seks år lange samarbeidet med Netsecurity og Palo Alto Networks på leverandørsiden. For Siitonen er flere faktorer av betydning:

  – Vi har sett på pris, ytelse, funksjoner og brukergrensesnitt. Her mener vi fortsatt Palo Alto er best. 

  Siitonen utdyper: 

  – For Mester Grønn ligger mye i det faktum at Palo Alto Networks gjennom disse årene har klart å holde seg relevant og konkurransedyktig. Samtidig klarer de å implementere nye teknologier i produktporteføljen sin uten at det går på bekostning av allerede eksisterende løsninger. 

  – Der hvor bransjen tidligere var mer bundet til den tradisjonelle måten å tenke sikkerhet på, fant Palo Alto Networks ut at de blant annet måtte se nærmere på applikasjoner og applikasjonssikkerhet. Vi har i løpet av dette samarbeidet vært gjennom flere software-oppdateringer, og har sett at utviklingen på programvaren deres har gått i den retningen vi ønsker. Vi har fått funksjoner vi ikke visste at vi ønsket oss, og vi har fått funksjoner vi etterspurte. 

   

  Kompetanse internt og eksternt

  Med stor interesse for sikkerhetsfaget har Siitonen gjennom årenes løp selv bygget seg opp en god teknisk forståelse og kunnskap rundt brannmurløsningen. Han har derfor kompetanse til å ta seg av mye av implementeringen, driften og vedlikeholdet selv, men sier at han setter stor pris på å ha Netsecurity og Palo Alto Networks i ryggen dersom det skulle dukke opp situasjoner hvor han trenger teknisk bistand. 

  – Det er veldig fint å ha en sparringspartner jeg kan støtte meg til eksternt, og vite at jeg alltid har support tilgjengelig dersom jeg for eksempel trenger å oppdatere meg på hva som er anbefalt konfigurasjon, eller hva som er anbefalt oppsett her og nå, avslutter Siitonen.

   

  New call-to-action

   

  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

   

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm