Skip to main content

  En dag på Beredskapskonferansen 2022 i Stavanger

  Vi har nettopp vært på Beredskapskonferansen 2022, som ble arrangert for 14. gang, på Clarion Hotel Stavanger. I bildet over holder Tor Rune Raabye fra Safetec sitt avslutningsforedrag. I år var det to hovedtemaer: 

  • Dag 1: Kapasitet og kompetanse innen beredskap, samt aksjonsledelse i forbindelse med langvarig hendelse
  • Dag 2: Covid-19, håndtering og læring, samt trusselbildet mot det norske samfunnet

  Netsecurity deltok på dag to for å lære mer om robust beredskap. Flere gode foredragsholdere presenterte viktige og relevante temaer. Oppsummert kan vi si følgende fra konferansen:

  Beredskapsplaner er viktig

  For at bedrifter skal være godt forberedt på å håndtere ulykker og hendelser er det viktig at virksomheter tenker gjennom hvilke uforutsette hendelser som kan inntreffe. Det er viktig at man har planer og et planverk for hvordan man skal håndtere og agere i en krisesituasjon. 

  Beredskapsplaner må ikke være detaljerte 

  Det er ikke planen som er det viktigste, det er sjeldent at en plan treffer nøyaktig på hendelsen den forsøker å beskrive. For eksempel ble det sagt at regjeringen måtte skrote pandemiplanen sin. De måtte tenke nytt når pandemien sprengte rammene som var gitt i planverket. Det er derfor viktigere at man kan forankre muligheten til å benytte seg av tanker, og erfaringer og improvisere ut ifra disse. Planene må ikke være for detaljerte. 

  Det viktigste er at mennesker samles

  Planverket bør fasilitere for å samle kritisk personell som kan være med å forstå situasjonen som virksomheten er satt ovenfor. Roller må være godt definert og beskrevet. Øvelser utføres jevnlig og ikke bare på skrivebordet. 

  Vi må ha tillit til hverandre

  Det er viktig at man benytter seg av ressurser som bidrar til gode løsninger. Tillit er en grunnstein som må være på plass for at tiltakene skal ha effekt. Tillit og solidaritet hører til den nordiske samfunnsmodellen. Vi må ha høy omstillingsevne, og arbeide for etterlevelse av regelverk selv om det er til dels uklart. 

  Plakater hjelper ikke alltid

  Flere kom inn på at det ikke alltid har den rette effekten man ønsker å oppnå med å bare informere via plakater og holdningskampanjer. Å være til stede og tilgjengelig, og kommunisere med de involverte aktørene i en beredskapshendelse er vel så viktig. 

  Generisk! Generisk! Generisk!

  Når vi lager beredskapsplaner, må vi våge å tenke de utenkelige tankene. Vi må lage generiske planer i fredstid som kan brukes når hendelsen inntreffer. Den må gjøre oss i stand til å kunne håndtere bredt spekter av hendelser. Planene må være generiske fordi det er mennesker som skal forvalte disse, vi må kunne navigere oss i alle planene vi har, og ikke gjøre det for vanskelig å håndtere hendelsene som oppstår. Detaljerte planer kan bli for vanskelig å følge, og komplisere noe som kan være enkelt. Det må være rom for improvisasjon. 

  Trenger bedriften din råd eller bistand i sikkerhetsarbeidet?

  Våre strategiske rådgivere kan hjelpe dere med alt fra modenhetsvurdering, risikostyring, krise- og beredskapsplaner og revisjoner.

  Les mer om våre rådgivingstjenester her.

  Skrevet av Hans Lie
  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

   

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm