Skip to main content

Aurskog-Høland kommune: Manglet ressurser til vaktordningen – løsningen ble skreddersydd MDR-tjeneste med 24/7 beredskap

 

– Skuldrene våre har tidligere vært nokså høye i avdelingen, men nå er de på et mer normalt nivå. Det er et stort ansvar å skulle sikre alle de viktige tjenestene kommunen leverer til innbyggerne, sier Espen Skarvang i Aurskog-Høland kommune.

 

 

–  Vi har fått full backing av kommuneledelsen hele veien. Det har vært helt avgjørende.

Espen Skarvang i Aurskog-Høland kommune 

Espen Skarvang_Aurskog-Holand


Skarvang jobber som Team- og fagutvikler IKT 2. linje IKT og dokumentsenter, og har det  operative ansvaret for IT-sikkerheten i kommunen i Indre Akershus med drøye 17.000 innbyggere. Han forteller at det har vært utfordrende i en relativt liten kommune som har begrenset med ressurser. 

– Vi er fire stykk på IT-drift i kommunen pluss meg, som jobber mest administrativt. Bare det å skulle ha en minimumsbemanning med bakvakt for å håndtere kritiske hendelser på nettverket har vært for dyrt for oss, forteller Skarvang. 

I tillegg til å ha begrenset med ressurser, følte avdelingen at de manglet kontroll over alle brannmurlogger. De ønsket å ta vare på disse lenger tilbake i tid i henhold til anbefalinger fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Vi har fått full backing av kommuneledelsen hele veien, som har vært helt avgjørende. Vi valgte å gå ut i markedet for å outsource dette, og har jobbet med Netsecurity i ett års tid for å få på plass den nye løsningen.

Skreddersydd tjeneste med overvåkning og beredskap 24/7 

Skarvang forteller at situasjonen tidligere var en stor belastning for kommunen. Løsningen ble derfor en skreddersydd Managed Detection and Response-tjeneste (MDR), som kombinerer tekniske løsninger med menneskelig ekspertise.

– Vi landet på en automatisert løsning basert på maskinlæring og kunstig intelligens for håndtering av sentrale logger 24/7, hvor kritiske logger blir tatt hånd om av et eksternt Incident Respons Team som alltid er på vakt. Tjenesten foretar analyser av logger som innhentes i nettverket. 

Dermed er det alltid noen i beredskap når det oppstår hendelser.

– Uansett når på døgnet en hendelse oppstår, så har vi nå noen som er på saken umiddelbart. Når hendelsen oppstår, får vi også isolert systemer og kan stenge ned så fort det oppdages.

Tjenesten er i utgangspunktet helautomatisert og sjekker trusler opp mot databaser med tidligere kjente hendelser. Det er først når noe flagges at den menneskelige faktoren kommer inn for å begrense eventuelle skader.

– Heldigvis har vi ikke hatt mange kritiske hendelser siden vi fikk tjenesten på plass, forteller en lettet Skarvang.

 

Oppfyller NSMs anbefalinger for logging 

 Kjellaug Johansen, som er leder for IKT og dokumentsenter i kommunen, forteller at det også var viktig for dem å tilpasse seg NSMs anbefalinger for lagring av logger.

– Dette øker sikkerheten vår betraktelig.

Kjellaug Johansen, leder for IKT og dokumentsenter i Aurskog-Høland kommune. Foto: TUM Studio

Kjellaug Johansen_Aurskog-Holand

 

– For å kunne analysere datalogger tilbake i tid, og oppfylle NSMs anbefalinger for logging, har vi inkludert Data Lake som ivaretar våre logger på sikker plassering. Dette øker sikkerheten vår betraktelig, forteller hun.

Johansen forteller at de gikk noen runder internt for å finne den riktige balansen mellom pris og hvor mye de skulle sikre seg.

– Vi har diskutert mye fram og tilbake om hvor mye vi skal sikre oss i alle bauer og kanter, og landet på en løsning vi mener gir best kost-nytte for vårt behov.

– Vurderingene handler blant annet om vår kommunestørrelse, og at vi ikke er store nok til å ha spisskompetanse på alt. Samtidig er vi en del av linja ut til innbyggerne, og har et ansvar for å sikre verdifulle tjenester, som helsetjenester, som menneskene i kommunen sårt trenger, legger hun til. 

Smidag og smertefri leveranse

Lars Jørgen Andersen i Netsecurity, som har kundeansvaret for Aurskog-Høland kommune, forteller at tjenesten inkluderer en portal der hele IT-teamet i kommunen har tilgang.  

- MDR-løsningen til Aurskog-Høland kommune har blitt kjempegod, og frigjør ressurser for kommunen.

Lars Jørgen Andersen i Netsecurity

LarsJorgen-web1

 

– Alt er oppe og går hos kunden nå, og kunden har full oversikt i sin kundeportal. Portalen inneholder et dashboard der avdelingen får full oversikt over eventuelle hendelser, trusler og teknikaliteter, og hvorvidt disse er håndtert.

Han forteller at en nyttig funksjon i portalen er muligheten for å hente ut rapporter.

– Det er enkelt for kunden å ta ut rapporter og vise ledelsen konkret hva de får ut av investeringen. Det bekrefter hva som faktisk ligger bak, og at det er mer enn bare en utgift i budsjettet.

Han forteller at Netsecurity hadde sitt første møte med kommunen for over et år siden, og når kommunen først konkluderte gikk leveransen raskt og smertefritt.

– Etter det første møtet fikk vi på plass budsjettoverslag og kostnadsbildet tilpasset deres behov. I april i år konkluderte de, og etter det tok det bare rundt tre uker å fullføre leveransen.

Skarvang forteller at leveransen ble gjennomført på en veldig god måte.

– Det er viktig for oss å ha leverandører vi har tillit til, og jeg må si vi føler oss veldig godt ivaretatt av Netsecurity. I de tilfellene der vi har hatt spørsmål, har vi fått raske og gode avklaringer. Vi har fått på plass statusmøter der vi går igjennom hendelser, noe som har vært veldig nyttig. Det har også vært lett for oss å komme med innspill, og de har vært flinke til å finne ut av ting sammen med oss. Det har åpnet helt nye muligheter for oss, slår han fast.

Andersen forteller at de har opparbeidet seg en solid kundemasse i kommunemarkedet.

– Det har vært fryktelig stor etterspørsel fra kommunemarkedet, noe vi synes er veldig spennende. Det gjør det lettere for oss å kartlegge deres behov, og skreddersy løsninger deretter. Løsningen til Aurskog-Høland kommune har blitt kjempegod, og frigjør ressurser for dem, avslutter han.  

 

Om Aurskog-Høland kommune

standard_aurskog-holand

Aurskog-Høland er en kommune i Viken fylke, med 17.390 innbyggere og 1173 hytter per 1. kvartal 2020.​ Kommunen består av mange tettsteder, åpne dalfører, skog og vann. Kommunen har et rikt og levende kulturliv, og aktive innbyggere. 

Kommunen ligger omkring de øvre delene av Haldenvassdraget. Den grenser mot Lillestrøm i vest, mot Sverige og Innlandet i øst, og Indre Østfold og Marker i sør.

De har seks tettsteder; Bjørkelangen, Aurskog, Løken, Hemnes, Rømskog og Setskog, hvor Bjørkelangen er kommunesentrum.​ Tettstedene beskriver de selv som livskraftige lokalsamfunn

Aurskog-Høland kommune.​

Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456 jensb@netsecurity.no

 

Ønsker du å vite mer om sikkerhetsovervåking for kommuner?

Book en prat med oss:

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm