Skip to main content

Kristiania har profesjonalisert IT-sikkerheten med Netsecurity på laget

 

– Det gir oss en god trygghet å vite at vi samarbeider med industriledende eksperter 

Ivan Talwar, CISO ved Kristiania 

  
Kristiania er Norges største uavhengige breddehøyskole, med over 16 000 studenter, 800 ansatte, og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett. Visjonen fra 1914 står fortsatt – å tilby utdanning til alle, uavhengig av alder og livssituasjon. Siden 2018 har Kristiania opplevd 60% vekst i studentmassen, en vekst som ikke har vært helt fri for utfordringer. 

 

– Utdanningssektoren er faktisk på tredjeplass på NSM sin liste over sektorer som er mest utsatt for cyberangrep

Ivan Talwar 

Kristiania Kundecase-250

Så et behov for å profesjonalisere it-sikkerheten 

Som høyskole er det en rekke krav fra regulatoriske organer som må oppfylles, blant annet kvaliteten på utdanningen og regler i henhold til GDPR og NIS2. Ivan Talwar overtok som CISO for Kristiania i 2020, og med en virksomhet i stor vekst, identifiserte han raskt et behov for å profesjonalisere og systematisere forretningsprosessene. – Vi drev Kristiania som en liten virksomhet, men et av våre strategiske mål var å bli mer profesjonelle, og informasjonssikkerhet var en nøkkelkomponent i digitaliseringsstrategien vår, forteller Ivan. 

Kristiania driver med mye forskning, noe som innebærer potensiell lekkasje av kritisk informasjon. I tillegg har skolen som mål å bli Norges første private universitet innen 2030. – Utdanningssektoren er faktisk på tredjeplass på NSM sin liste over de mest cybertrussel-utsatte sektorene, på linje med Forsvaret, sier Ivan. Å jobbe proaktivt og kontinuerlig med it-sikkerhet har derfor naturlig nok et høyt fokus hos Kristiania. 

Kragerø kommune – økt trygghet hele døgnet med sikkerhetsovervåking

Adam Moen-Kragero-1

Trengte sikkerhetsovervåking 24/7 


 

– De første minuttene etter et angrep er kritiske, og du må respondere i løpet av dette tidsvinduet

Ivan Talwar 
 

– De første minuttene etter et angrep er kritiske, og du må respondere i løpet av dette tidsvinduet. Hvis et angrep skjer på natten, har vi ingen på vakt som kan fange opp og respondere på dette. Derfor trengte vi en 24/7-tjeneste for sikkerhetsovervåkingen vår, sier Ivan engasjert.  

Allerede i 2020 tenkte Ivan mot kunstig intelligens i sikkerhetsløsninger. Han endte opp med å snakke med Palo Alto, som foreslo at de skulle se på Palo Alto-produktene for endepunktssikkerhet. Ut av denne samtalen kom også et forslag fra Palo Alto om å snakke med en av deres partnere. – Vi hadde samtaler med et par partnere, og Netsecurity overbeviste oss med måten de forklarte produktene sine på. Dette gjaldt blant annet tjenesten for sikkerhetsovervåking og respons. Jeg forsto ganske raskt at dette var mennesker som kunne sakene sine, forklarer Ivan. 

left-quote Created with Sketch.

Det som gjorde Netsecurity til et naturlig valg for oss, var deres detaljerte tilnærming og evne til å skreddersy tjenestene sine til vårt miljø 

Ivan Talwar

Sikkerhetsovervåkingstjenesten (MDR) fra Netsecurity integrerer kontinuerlig overvåking med en proaktiv responsstrategi, samt sikrer at potensielle sikkerhetstrusler identifiseres og håndteres raskt. – Det som gjorde Netsecurity til et naturlig valg for oss, var deres detaljerte tilnærming og evne til å skreddersy tjenestene sine til vårt miljø, forklarer Ivan.  

 

Tett samarbeid gir et sterkt partnerskap

Da Kristiania startet med sikkerhetsovervåkingstjenesten, startet også det tette samarbeidet mellom Ivan og rådgiverne i Netsecurity. – De er gode til å identifisere behovene våre og hvor det er eventuelle gap som kan tettes eller ting som kan forbedres, sier Ivan. For eksempel pleide Kristiania å kjøpe Palo Alto-lisensene sine et annet sted, men ved å samarbeide med Netsecurity på dette, har de spart kostnader.  

– Dette har bygget tilliten vår til Netsecurity, ved at vi har en visshet om at de faktisk er ute etter vårt beste i alle ledd. Noen ganger har vi uenigheter, som vi så diskuterer oss igjennom og hvor vi lander på den beste løsningen. Det er dette som gjør partnerskapet så sterkt, legger Ivan til.  

 

Mer robuste i møtet med fremtiden

Nå har samarbeidet vart noen år. Hvilke effekter har dette gitt Kristiania? Ivan trekker først frem de håndfaste verdiene, som en mer robust sikkerhetsinfrastuktur, og rapporter om antall hendelser og hvor raskt disse blir håndtert. – Vi får noen tall å vise til toppledelsen, og alt er nå mye mer systematisk. Vi har deteksjonsprotokoller og automatisert respons på plass, sier han. 

Dette gjør at Kristiania nå sparer mye tid som de før måtte bruke på manuelle prosesser med egne ansatte. Kompetanse er et annet element Ivan trekker frem. – Vi er et sterkt internt team hos oss, men det er fortsatt et gap som er vanskelig å fylle uten en partner med et bredt spekter av oppdatert kompetanse. 

Skuldrene er senket i it-avdelingen hos Kristiania.  – Ved å implementere Netsecuritys løsninger har vi kunnet fokusere mer på vår kjernevirksomhet, samtidig som vi føler oss trygge på at vår data og våre systemer er beskyttet, konkluderer Ivan.  

 

 

 

Informasjonssikkerhet er mer relevant enn noensinne. I dagens sammenkoblede verden er det helt avgjørende for et hvert selskap å beskytte sensitive data. På Kristiania tar vi dette på alvor og anerkjenner det som et etisk ansvar. Vår forpliktelse ligger i å tilby en trygg infrastruktur for våre studenter og ansatte.

Solfrid Lind
Administrerende direktør, Kristiania
solfrid lind

Ønsker du å lære mer om sikkerhetsovervåking og respons?

I dag har Kristiania et sømløst tjenestesett
fra Netsecurity, som omfatter:  • Sikkerhetsovervåking og respons (Managed Detection & Response)
  • Managed Microsoft Sentinel (SIEM)
  • SMS response service (skreddersydd)
  • NSM-godkjent hendelseshåndtering (IRT)
  • Sikker backup (Rubrik)
  • Strategisk rådgivning
  • Firewall (Palo Alto)

CCB valgte sikkerhetsovervåking fra Netsecurity

ccb-case2-1

 

Ønsker du å vite mer om sikkerhetsovervåking?

Book en prat med oss:

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm