Identifisere og
kartlegge

Beskytte og
opprettholde

Håndtere og
gjenopprette

Ny tjeneste!

Netsecurity threat intelligence management (NTIM)

Evaluer hvilken risiko truslene utgjør og hvordan man beskytter seg på best mulig måte til enhver tid med Netsecurity threat intelligence management (NTIM), en SOAR basert 24/7 SOC.

New call-to-action