Skip to main content

  Det är få företag idag som inte använder sig av olika digitala tjänster. Med ökande användning ökar risken för att ett företag ska attackeras av cyberkriminella. Även om digitalisering sannolikt kommer att öka företags effektivitet och tillgänglighet, innebär det alltså betydande risk för många företag. Huvudmålet med säkerhetsövervakning är att avslöja riskerna och konsekvenserna för en verksamhet vid ett angrepp. Först när man vet var svagheterna finns kan man börja vidta åtgärder för att förhindra oönskade incidenter.

  Att bygga upp ett säkerhetsövervakningssystem och rutiner som är anpassade specifikt till ett företag tar tid och kräver resurser. I den här artikeln listar vi fyra punkter som måste vara på plats för att ett företag ska få ut så mycket som möjligt av en säkerhetsövervakning.

   

  1.    Kartläggning och överblick

  Det finns gott om undersökningar och rapporter som visar att många företag har otillräckligt med riskreducerande åtgärder, och de stora problem denna brist leder till vid attacker. Ett av råden för att förbättra situationen är att företag gör kartläggningar och skaffar sig en överblick. Det är viktigt att veta vilka digitala tjänster som används, hur IT-systemen fungerar och vem i ett företag som har tillgång till systemen. Att kartlägga hur ett företags system såg ut innan en attack gör det också lättare att upptäcka var och hur cyberkriminella tog sig in.

  2.    Kompetens och erfarenhet

  Det finns företag som försöker upprätthålla en bra säkerhetsövervakningen själva istället för att anlita extern expertis. Säkerhetsövervakning är dock ett stort och komplext område där komplexiteten ständigt ökar. Hackare och cyberbrottslingar utvecklar sina metoder i en rasande takt och man måste veta vad man gör för att hålla dem på avstånd. När man inser komplexiteten och arbetsmängden för att ha en gedigen säkerhetsövervakning blir det ofta tydligt att det lönar sig att ta in professionell hjälp och ingå ett samarbete med ett IT-säkerhetsföretag.

  3.    Rutiner och planering

  Det krävs bra rutiner och planering både för ett företags allmänna digitala säkerhet och i den aktiva säkerhetsövervakningen. Det gäller i allt från anställdas lösenordsrutiner till automatiserade processer och rutiner för att meddela om någon upplever något misstänkt. Det är naturligtvis också viktigt att ha goda inarbetade rutiner för krishantering, vem som ansvarar för vad när en attack inträffar eller upptäcks. Allt detta är en förutsättning för en optimerad säkerhetsövervakning.

  4.    Analys och utvärdering

  Verkligheten idag är att ett företag aldrig kan bli "klart" med sin säkerhetsövervakning. Angreppsförsök ska upptäckas så tidigt som möjligt, så att dessa kan förebyggas, eller så att skadorna av attacker kan begränsas. För att lyckas med denna löpande och systematiska säkerhetsövervakning är det viktigt att den insamlade informationen kontinuerligt analyseras och uppdateras. Det krävs också noggrant utvärderingsarbete efter en attack eller en incident. Analyser och utvärderingar är en av förutsättningar för att ett företag ska få ut full nytta och värde av säkerhetsarbetet.

  Fler fördelar med säkerhetsövervakning

  En annan viktig aspekt är att säkerhetsövervakning kan bidra till effektivare och mer fokuserad drift av IT-miljöer, eftersom det ger en fingervisning om vad som är mest kritiskt. Vidare kan säkerhetsövervakning bidra till en bättre förståelse för framtida investeringsbehov inom IT-säkerhet och IT-system. 

  Vill du lära dig mer om säkerhetsövervakning?

  I detta webinar (på norska) får du inblick i dagens hotbild, samt hur säkerhetsövervakningen är i dag i förhållande till tidigare och hur din företagsverksamhet enkelt kan komma i gång.

  Se webinar

   

  Stockholm

  Kammakargatan 22

  111 40 Stockholm

   

  Oslo

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

  Bergen

  Sandviksbodene 1

  5035 Bergen

  Stavanger

  Kanalsletta 4

  4033 Stavanger

  Grimstad

  Bark Silas vei 5

  4876 Grimstad

  Kristiansand

  Dronningens gt 12

  4610 Kristiansand