<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity Summit 2019

OSLO | 24. - 25. JANUAR | Cybersikkerhet - Et nødvendig premiss

Netsecurity Summit er et etablert årlig forum hvor vi løfter temaene fra produkt og teknologi, til markedstrender, aktuelle temaer og kundeerfaringer.

Her vil du møte interessante foredragsholdere og personer fra ulike bransjer som er opptatt av IT-Sikkerhet.

Målgruppen er ledere og fagpersoner som er opptatt av IT-Sikkerhet. 

Vi ønsker med Netsecurity Summit å gi deg kunnskap om hva du kan gjøre i din virksomhet for å etablere effektive strategier og tiltak mot et stadig mer komplekst og sammensatt trusselbilde.  

Seminaret er gratis.

Foredragsholdere

soner_sevin
Soner Sevin
Coop Norge AS
kristian_kastet
Kristian Kastet
Frende Forsikring
trond_moengen
Trond Moengen
Digital 21
chris dale
Chris Dale
Netsecurity
ingunn_kvivik
Ingunn Kvivik
Kristiansand Kommune
Roar Thon
Roar Thon
NSM
bojan2
Bojan Sdrnja
SANS Internet Storm Center
Per Jarle Paulsen
Per Jarle Paulsen
Hansen CX/Enoro
1

Program - DAG 1

Registrering, frokost og mottakelse
Velkommen - Jan Søgaard, CEO i Netsecurity
trond_moengenNasjonal strategi for digitalisering: Digital21, som er etablert av regjeringen, presenterte i september en samlende strategi som skal fremme næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med digitaliseringen.
 
 
Anbefalingene retter seg inn mot fem store hovedoppgaver – den en er å SØRGE FOR CYBERSIKKERHET – SOM ET NØDVENDIG PREMISS.
 
Strategien har til sammen 64 konkrete anbefalinger og har fått god mottagelse, både fra regjeringen, forskningsmiljøene og bredden i næringslivet

kristian_kastet"Vi skulle så gjerne ha laget verdens sikreste forsikringsselskap, men de hersens brukerne, samarbeidspartnerne og kundene ødelegger alt!"

 

 

Frende Forsikring deler sine it-sikkerhetserfaringer: hvor begynte vi, hvor står vi og hva gjør vi videre.


ingunn_kvivikHvilke utfordringer er spesielle for kommunal sektor, og hvordan jobber Kristiansand kommune med IT-sikkerhet mot brukerne

perjarlepaulsen"Cybersikkerhet i forretningskritiske styringssystemer." 

HansenCX leverer løsninger til energi- og tele-selskaper verden over. EnoroCX er løsningen vi leverer til det Nordiske markedet. Vi går igjennom hvordan vi jobber aktivt med sikkerhet sammen med kunder og leverandører. Vi ser på utfordringer med kunder som kjører våre løsninger i en mix mellom lokal installasjon og SaaS.

bojan2In last couple of years we have witnessed some sophisticated (and some less sophisticated) attacks that severely impacted businesses around the world, causing millions of EUR in damage.
 
 
 
SANS Internet Storm Center has been following and analyzing various attacks for more than 2 decades. In this presentation, Bojan Zdrnja, senior SANS Internet Storm Center handler will
introduce the SANS Internet Storm Center and will talk about several new emerging threats that are slowly becoming prevalent.
 
We will also discuss some incident that Bojan and other SANS
ISC handlers worked on in last year.

soner_sevinHva må man tenke på for å i størst mulig grad unngå å være Target. Hvordan få erfaringsutbytte og trekke relevans fra store  internasjonale og nasjonale it-sikkerhetshendelser for å finne årsak og komme med forslag til tiltak gjennom en helhetlig tilnærming til it-sikkerhet.

bojan_sdrnja

Prevention er ikke alt, og uten detection taper man i lengden. I dette foredraget drar Chris gjennom gode og effektive jaktmetoder for å finne ut hvor skurkene allerede har brutt seg inn, slik at vi kan kaste dem ut før de når sine mål. Det vil alltid finnes muligheter for at aktører kan komme seg inn i våre miljø, enten det er kriminelle, APT, konsulenter eller utro tjenere. Hvilke effektive måter kan vi finne dem på?


foredragsholder-6Behovet for å sikre våre digitale- plattformer og løsninger blir stadig tydeligere for flere i det norske samfunn. Det kan fort skapes et ensidig inntrykk av at dette kun er et spørsmål om manglende teknologiske tiltak og kompetanse.
 
 
Vi må også ta høyde for menneskelig kunnskap og adferd på godt og vondt. Vi kan gjerne ønske at enkeltindividets adferd ikke har så stor sikkerhetsmessig betydning som den faktisk har i 2018, men enn så lenge er dette en faktor som ikke kan overses.

Middag på Lysaker

Velkommen til oss i Lilleakerveien 2B, 0283 OSLO

Parkering er tilgjengelig i parkeringshus ( CCvest ) i Lilleakerveien 16NO|EN