<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity Summit 2019

Netsecurity


Netsecurity Summit er et etablert årlig forum hvor vi løfter temaene fra produkt og teknologi, til markedstrender, aktuelle temaer og kundeerfaringer.

Her vil du møte interessante foredragsholdere og personer fra ulike bransjer som er opptatt av IT-Sikkerhet.

Målgruppen er ledere og fagpersoner som er opptatt av IT-Sikkerhet. 

Vi ønsker med Netsecurity Summit å gi deg kunnskap om hva du kan gjøre i din virksomhet for å etablere effektive strategier og tiltak mot et stadig mer komplekst og sammensatt trusselbilde.  

 

Foredragsholdere

 

foredragsholdere

 

New call-to-actionNO|EN