<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SOC 2.0

 

Se hele webinaret og få tilgang til presentasjonen.

Tor Vigesdal, Netsecurity sin egen CISO gir dere et innblikk i trusselbildet norske virksomheter står overfor i dag.

Henrik Byberg, SOC Manager viser hvordan Netsecurity jobber med å detektere og håndtere hendelser.

Oslo
Bergen
Stavanger
Grimstad
Kristiansand

© 2018 Netsecurity. All rights reserved. | Org.nr. 993856886 | Privacy Policy