<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sikkerhetsovervåking i Microsoft miljø

Webinar on-demand
2. juni 2021

 

Se hele webinaret og få tilgang til presentasjonen.

Sikkerhetsovervåking i Microsoft miljø
(Onsdag 2.juni 10-11. 2021)
 
Henrik Byberg, SOC Manager, og Jonny Hjortland, Senior Cloud Architect viser hvordan Netsecurity jobber med å detektere og håndtere hendelser og gir dere et innblikk i trusselbildet norske virksomheter står overfor i dag.

Oslo
Bergen
Stavanger
Grimstad
Kristiansand

© 2018 Netsecurity. All rights reserved. | Org.nr. 993856886 | Privacy Policy