<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=244692402885131&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Netsecurity er i kraftig vekst og søker en dyktig og strukturert Bid Manager

Netsecurity

Netsecurity er i en betydelig vekst og særlig innen IT-sikkerhetsrelaterte tjenester. Vi har ambisiøse mål for selskapet vårt og ser nå behovet for å opprette en ny stilling som Bid-manager.

I rollen som Bid Manager vil du lede arbeidet med de største tilbudsprosjektene i Netsecurity. Jobben blir å sikre at Netsecurity besvarer tilbudet på en profesjonell måte der vårt budskap og vår kompetanse kommer tydelig frem. Du vil fungere som en prosjektleder gjennom tilbudsprosessen, der du skal planlegge, ressurskoordinere, prissette og legge en strategi for hvordan vi skal vinne tilbudet.  

Du vil delta og lede spennende anbudsforespørsler i privat og offentlig sektor med primært nasjonale, men også etter hvert nordiske tilbudsprosesser. Bid Manager vil være ansvarlig for all kommunikasjon med kunde frem til avtaleinngåelse og være en bidragsyter til hele Netsecurity. 

 

Hvem søker vi 

Vi søker person med følgende erfaringer/egenskaper: 

 • Erfaring med å lede store tilbuds- og anskaffelsesprosesser, fortrinnsvis innen IT.  
 • Kjennskap til regelverk for offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøloven 
 • Prosjektledererfaring 
 • Du er strukturert, metodisk og løsningsorientert 
 • Kompetanse innen grafisk fremstilling og erfaring med visuell utforming 
 • Du ønsker å være med og skape de beste tilbudene både innholdsmessig og språklig.  
 • Proaktiv og en pådriver for å få ting gjort
 • Flytende i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Høyere utdanning fra universitet/høyskole. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

 

Arbeidsoppgaver 

 • Fange opp, vurdere, utforme og besvare større anbud og tilbudsforespørsler 
 • Være prosjektleder og bidra til organisering og tilrettelegging av anbudsbesvarelser 
 • Koordinere utarbeidelsen av anbudsbesvarelser og tilbud 
 • Vedlikeholde anbudsarkiv, samt oppdatere og videreutvikle tilbudsmaler 
 • Delta på møter med eksisterende og potensielle kunder. 

 

Vi tilbyr 

 • En sentral stilling i et selskap som er kåret til Gasellebedrift de siste seks årene og har klare vekstambisjoner 
 • Stor grad av fleksibilitet i hverdagen 
 • Svært godt arbeidsmiljø 
 • Konkurransedyktige betingelser 

 

Søknader vurderes løpende.

 

Om arbeidsgiveren

Netsecurity AS er et innovativt norsk cybersikkerhetsselskap, eid av Agder Energi Invest AS og ansatte. Selskapet har svært solide eiere, og har oppnådd lønnsom vekst i alle år. De siste seks årene har Netsecurity AS vært kåret til Gasellebedrift. I 2022 satser vi på å nå 200 millioner kroner i omsetning, og skal nærme oss 100 ansatte.

Vi leverer strategier, kompetanse, systemer, løsninger og tjenester som bidrar til at kundens forretningskritiske systemer er robuste nok til å kunne motstå og håndtere alle typer hendelser og angrep, slik at de kan arbeide sikkert på nett.

Våre ansatte er selskapets viktigste ressurs. Vi vektlegger kompetanse, integritet og kundenærhet. Vi ansetter de beste og motiverer våre ansatte til kontinuerlig læring og forbedring.

Vi har over 400 kunder i hele landet innen offentlig og privat sektor. Fellesnevneren for våre kunder er at cybersikkerhet er viktig for deres virksomhet. Netsecurity har etablert seg som en seriøs aktør i IT-sikkerhetsmarkedet.

Netsecurity er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) for leveranse av hendelseshåndtering (IRT) og er ISO27001 og ISO9001 sertifisert.

Netsecurity har et samfunns- og miljømessig ansvar. Vi ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn og positiv verdiskaping gjennom tjenestene og løsningene vi leverer. Selskapet er sertifisert Miljøfyrtårn.

Netsecurity har egne kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Grimstad og Stavanger.

 

Send inn din søknad her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=245448106