Netsecurity gjør fortløpende risikovurderinger, og har kontinuitetsplaner for den type situasjon samfunnet erfarer med spredningen av coronaviruset.

Vi vurderer situasjonen løpende, og det er på nåværende tidspunkt ingen av våre tjenester som er berørt.  De fleste av våre tjenester kan leveres uavhengig av lokal tilstedeværelse og det gjennomføres risiko – og kritikalitetsvurdering for hvert enkelt oppdrag som krever fysisk tilstedeværelse hos kunde for å minimere risiko for smitte.

Våre ansatte skal, hvis mulig benytte hjemmekontor, og reiser skal ikke gjennomføres med mindre dette er strengt nødvendig.

Vi ber våre kunder vurdere om oppdrag kan gjøres remote.

Vi følger til enhver tid offentlige myndigheters råd for å sikre helsen til våre ansatte, redusere smitte og normal drift for våre kunder.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

 

Nøl ikke med å kontakte oss i denne perioden hvis du har behov for å sikre driften eller styrke IT-sikkerheten i din virksomhet i denne vanskelige tiden. 

 

Kontakt ved sikkerhetshendelser

92 24 7 365

irt@netsecurity.no

Offentlig PGP-nøkkel

 

Generelle henvendelser

95 55 15 15

support@netsecurity.no (supporthenvendelser)

post@netsecurity.no (øvrige henvendelser)