Våre tjenester

Beskytte og opprettholde

Strategisk rådgivning

Implementere de riktige tiltakene som sørger for at virksomheten har god nok sikkerhet basert på de verdiene som skal sikres, de krav man er underlagt og virksomhetens risikoakseptanse. 

Phishing

Angripere vil alltid lete etter den enkleste veien inn i ditt system, og denne veien er ofte gjennom dine ansatte. Ved å sende ondsinnede eposter, SMS eller andre meldinger kan kriminelle aktører oppnå en vei inn i dine systemer.

Brannmurrevisjon

En brannmur klarer seg ikke alene. Brannmurer krever kontinuerlig kontroll og oppdatering for å kunne gi optimal sikkerhet for din bedrift. Netsecurity anbefaler derfor jevnlig brannmur revisjon.

Sikkerhetsrapport

Identifiserer mulige trusler og forretningsmessige utfordringer. Som en uavhengig tredjepart tilbyr vi nettverks- og sikkerhetsrapporter som identifiserer mulige trusler og forretningsmessige utfordringer i nettet.

Sikker Drift

Hvis du ikke har ressurser eller ønsker å drifte ditt eget IT-miljø kan Netsecurity tilby delvis eller komplett drift av ditt miljø fra våre datasentre for optimal sikkerhet og oppetid til konkurransedyktige betingelser.

Skysikkerhet

Etter hvert som bedrifter får et større fotavtrykk i skyen må de sørge for at både infrastrukturen og applikasjonene er tilstrekkelig sikret. Da anbefaler vi en helhetlig sikring av skytjenester

NTIM

Evaluer hvilken risiko truslene utgjør og hvordan man beskytter seg på best mulig måte til enhver tid med Netsecurity threat intelligence management (NTIM), en SOAR basert 24/7 SOC.

Sikkerhetsrekognisering

Se bedriften din fra en hackers standpunkt. Å kartlegge angrepsflaten er essensielt for å forstå hvor en angriper vil fokusere sin innsats og hvilke elementer det er lurt å starte en penetrasjonstest mot.

Backup som tjeneste

Tjenesten sikrer daglig sikkerhetskopiering av fysiske eller virtuelle servere og PCer. Sikkerhetskopieringen skjer automatisk og overvåkes av vårt driftspersonell. Ved behov for gjenoppretting kan dette skje både til ny fysisk og virtuell maskin. 

Disaster Recovery

Hvis uhellet er ute vil Netsecurity Disaster Recovery sikre at hele ditt IT-miljø er oppe igjen i løpet av minutter.  Disaster Recovery kjøres fra vårt datasenter og sikrer at du unngår driftsstans og kostbar nedetid for dine systemer.

Patch Management

Reduser behovet for bemanning til å ivareta endepunkter og holde dem oppdatert, redusere behov for spesialiserte verktøy og infrastruktur for å ivareta endepunkt og holde dem oppdatert med Patch Management tjenesten fra Netsecurity

New call-to-action