menu

Om Netsecurity

Netsecurity AS (org.nr 993 856 886) er et norsk selskap etablert i 2009, eid av Agder Energi Venture og ansatte. 

Vi er fokuserte og jobber kun med det vi er best på, sikkerhet og nettverk.  Vi leverer produkter, løsninger og tjenester som gjør at virksomheter og organisasjoner kan arbeide sikkert på nett. 

Vi er en uavhengig leverandør og velger derfor de beste løsningene for våre kunder.

Vi følger den teknologiske utviklingen tett og er tidlig ute med å finne neste generasjons løsninger. Vi står bak mange førsteinstallasjoner av produkter som senere er blitt standardvare for norske virksomheter.

Vi forstår at det vi leverer er viktig for våre kunder.  Hvis vi må prioritere velger vi heller kvalitet enn kvantitet.  Når du velger Netsecurity skal du få tilgang på den beste kompetansen og løsningene i markedet.

Vi leverer produkter, løsninger og tjenester til kunder hvor tillitt og integritet er avgjørende – du skal kunne stole 100% på oss.

Vi har kunder i hele landet innen offentlig sektor, som kommuner og kommunesamarbeider, samt mellomstore og større virksomheter i ulike bransjer i private sektor.  Fellesnevneren for våre kunder er at deres nettverk eller sikkerhet er viktig for deres virksomhet.

Netsecurity har egne kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Grimstad og Stavanger.

 

 

 

                   

 

  
 

Oslo

Lilleakerveien 2A

0283 Oslo

Bergen

Skuteviksboder 13

5035 Bergen

Stavanger

Koppholen 6

4313 Sandnes

Kristiansand

Kjøita 18

4630 Kristiansand

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad